45

Kdo se podílí na výrobě papíru pro můj sešit ?

Naznač postup prací nejprve z přírodního zdroje, potom z druhotné suroviny.

Zařaď do uvedených vztahů i sebe.