7

Lidé mají různá zaměstnání, ve kterých vždy zajišťují určité práce. 

Navzájem spolupracují, jeden potřebuje druhého. Stále vznikají i nová zaměstnání (odpadář, informatik atd.)  Na zajištění kterékoliv věci se podílí mnoho různých zaměstnání. Důležité je správně si práci vybrat a připravit se na ni. Při každé práci je důležité myslet také na ochranu zdraví a přírody .

11