46

Jak vznikají nová zaměstnání ?

Připiš k jednotlivým částem výroby papíru názvy příslušných zaměstnání a činností lidí. 

Co z uvedených činností nezajišťuje žádné zaměstnání?

Co lidé ušetří recyklací papíru?
Které nové zaměstnání takto vzniklo?
Je toto zaměstnání důležité? Vysvětli svůj názor.

pěstování lesa

těžba dříví

třídění a sběr papíru

odvoz odpadu

zpracování dřeva a výroba papíru

recyklace – výroba papíru