10

Potrava a jeji využívání

Kvalitní potraviny podporují naše zdraví. Jsou to například biopotraviny, jejichž základem jsou suroviny z ekologického zemědělství, které se musí řídit určitými pravidly (nesmí používat chemické látky, musí zvířatům umožňovat pohyb na pastvě atd.) Nepravidelné, nadměrné a nezdravé přejídání vede k obezitě, která představuje dost rozšířenou nemoc.

Pro život člověk musí přijímat dostatečné množství potravy, která kromě výživných látek musí obsahovat i různé vitamíny a nemá obsahovat škodlivé látky.

Biopotraviny jsou získávány způsobem, který je přírodě nejbližší.

Zatímco v některých zemích je potravy nadbytek, plýtvá se s ní a mnozí lidé jsou obézní, v chudých zemích je potravy nedostatek a mnozí lidé mají hlad.

To by se mělo změnit.

11