67

Co je bio ?

Všechny potraviny se získávají z přírody, ale první část slova  - bio – znamená, že takto označené potraviny se získávají
způsobem, který je pro život v přírodě lepší, čili je „přírodní“.

 

Zjisti, zda se u vás biopotraviny prodávají. Pokud ano, uveď příklad:
Jakou nevýhodu mají biopotraviny?
Co asi podobně znamená označení bioprodukt?
Co znamená slovo bioodpad?
Jakou barvu má sběrná nádoba pro bioodpad?
Uveď alespoň 2 příklady bioodpadu