66

Znáš tuto značku ?

 

Prohlédni si značku, kterou jsou označeny některé potraviny.

 

Zatrhni, co si představuješ pod slovem biopotravina?

 

Vyber větu, která vyjadřuje, co je biopotravina: