4

Člověk nežije sám, ale ve společnosti s ostatními lidmi.

Nejbližší lidé tvoří rodinu, obvykle žijeme v různých vztazích se svými sousedy a s lidmi v celé obci.

Každá obec má svůj obecní úřad a pro své občany zajišťuje mnoho různých věcí (služeb).

Větší obce často zajišťují některé služby i pro okolní vesnice.

Lidé v obci se k sobě mají chovat ohleduplně a mají dodržovat nejen všechny zákony a předpisy, ale  i obecní  vyhlášky

Škola je místo, kde se učíme, abychom se v dalším životě dobře uplatnili. Její prostředí záleží i na nás

11