11

Každý by měl dbát na prevenci, na zdravé prostředí i uvnitř místností (doma i ve škole). 

Důležité je udržovat v místnostech vhodnou teplotu, dostatek světla, omezovat zbytečný hluk a dbát na čistý vzduch (správně větrat).

Při spotřebě různých věcí bychom měli dávat přednost věcem, které jsou dobré z hlediska životního prostředí a zdraví.

Velmi důležité je také třídit a na správná místa odevzdávat odpady a šetřit tak přírodní zdroje. 

Mnoho odpadů vzniká již tím, že používáme různé obaly a někdy i zbytečně.

Vytříděné odpady mohou nahrazovat přírodní zdroje (recyklují se).

Zbytky jídla, rostlin a dalších organických látek se shromažďují jako bioodpad a využívají se k přípravě kompostu, nebo pro získávání energie.

Pro ochranu prostředí je důležitá také  moderní technika v továrnách, při výrobě energie i v dopravě. 

11