59

Co ještě je důležité ?

 

Proč je důležité, aby se stále sledovala čistota pitné vody?

Jak se říká nemocem, které se přenášejí z jednoho člověka na druhého?
Odkud doma berete pitnou vodu?

 

Čistotu vody sledují hygienické stanice.

Vyhledej na internetu adresu hygienické stanice v nejbližším větším (okresním) městě.

Adresa hygienické stanice v je: