9

Zdraví představuje pro každého člověka největší poklad. Na zdraví působí okolní prostředí i náš způsob života a každodenní jednání. Velký vliv má čistota vzduchu, vody a kvalita potravin. Čistotu prostředí sledují různá zařízení jako například hygienické stanice. Minerální vody se využívají i k léčení.

Spotřeba vody u nás a v chudých zemích se velmi liší. Nedostatek vody představuje hlavní příčinu šíření infekčních nemocí.

11