2

Tak, jako každý jiný živočich, člověk nezbytně potřebuje vzduch, vodu a potravu.

Bez toho nemůže žít. Potřebuje i ostatní lidi.

Nezbytné podmínky pro život poskytuje lidem příroda a děje, které v přírodě probíhají a udržují oběh vody, složení vzduchu, možnosti získávání potravy. Potrava obsahuje vodu a hlavně organické látky, které jsou zdrojem energie pro život . Nezbytnou součástí potravy jsou také minerální látky, jejichž zdrojem je hlavně voda a vitaminy. Potravu zajišťují hlavně zemědělci, kteří pěstují hospodářské rostliny a chovají hospodářská zvířata, zčásti také zahradníci  a rybáři.

11