22

Co potřebujeme ?

Doplň, jak označujeme to, co z přírody využíváme pro výrobu různých věcí:

Prd  zrj

 Uveď dva příklady z neživé a dva příklady z živé přírody. 

Z neživé:             z živé 

 K příkladům, které se obnovují, napiš "o".  Proč se mohou obnovovat?

U příkladů neobnovitelných zdrojů napiš "n". Uveď důvod neobnovitelnosti.

příklad O/N důvod