23

Co víš o přírodních zdrojích ?

 

Přiřaď přírodní zdroje ke slovům obnovitelný a neobnovitelný:

slepice
hnědé uhlí
železná ruda
kukuřice
dřevo
voda
zdroje neobnovitelné
zdroje obnovitelné

Každý přírodní zdroj přiřaď k některé možnosti využívání tak, aby ti žádný nezbyl.

slepice
železná ruda
kukuřice
hnědé uhlí
dřevo
voda
získávání elektřiny
výroba strojů
krmivo pro zvířata
vajíčka
nábytek
praní