19

Člověk přírodu odedávna mění

Jak dlouhá doba je mezi tím, co znázorňují mapky?

Porovnej přibližnou plochu lesa v naší republice v současné době a před tisíci lety. Odhadni kolik lesů je nyní:

Označ slovo, kterým můžeš označit zemský povrch na místech, kde byla první pole?