18

Čím se člověk liší ?

 

Co člověk na rozdíl od ostatních živočichů z přírody ještě potřebuje a využívá?

Uveď nejméně 3 příklady toho, co lidé potřebují a napiš vždy, které přírodní zdroje přitom využívají.

potřebné věci přírodní zdroje 
  

Jak a kde to obvykle člověk získává?