5

Je správné, když se k sobě vzájemně lidé chovají slušně a ohleduplně.

Někdy jsou však mezi námi vandalové, kteří ničí práci jiných a dokonce i zloději.

Proto musí být ve společnosti pro takové lidi různé tresty.

11