14

Poslechni a rozlišuj

Poslechni a podívej se na písničku.

http://www.youtube.com/watch?v=jofNR_WkoCE

Vypiš do tabulky názvy všech zvířat, o kterých se v písničce zpívá. Do druhého sloupce vypiš části těla, které v písničce uslyšíš.

Animals

Parts of body