Cizí jazyk

V dnešní komunikaci je kladen důraz i na znalost jiných jazyků než je čeština. Výuka cizích jazyků může být zpestřena jednotlivými úlohami, zaměřenými na základní procvičení a hrátky s cizím jazykem. Pro environmentální vzdělávání jsou vybrány úlohy, které mají vztah k přírodě a procvičují cizí jazyk s ohledem na toto téma.