4

Přiřazuj slova

Roztřiď slova do skupin:

cat
dress
horse
cow
hen
plate
rabbit
shoes
wheat
tree
cup
jacket
corn
skirt
spoon
tomato
glass
dog
knife
pot
fork
cap
rose
grass
tiger
potato
jeans
nature products
human products
dishes
animal
plants
clothes

Nakonec vyplň slova, která patří do jednotlivých skupin: