3

Jaká je naše potrava

Ke slovům, která vyjadřují potravu z rostlin napiš číslo 1 a k potravě z živočichů číslo 2.

FOOD

ham

bread

egg

melon

butter

milk

jam

apple

juice