74

Umíš dobře třídit odpady ?

Přiřaď kontejnery k označení surovin nebo přírodních zdrojů, které se sběrem šetří.

sklo
kovy
papír
plast
rudy
dřevo
ropa
písek
Napiš, které odpady třídíš ty – a kam je odevzdáváš:
Jak můžeš ty snižovat množství odpadů ?