3

V některých zemích  se  používají i jiné dohodnuté jednotky k měření vzdálenosti.

Známá je  například jedna míle  =  1 852 m.