2

Délka 2 metry znamená, že měřená vzdálenost  je 2 krát větší než dohodnutá jednotka  1 m.

Větší odvozenou jednotkou je   kilometr  (1 km),což je 1 000 m.

10 krát   menší jednotkou délky  je jeden  decimetr (1dm),

100 krát  menší jednotkou  je jeden centimetr (1 cm) a

1000 krát  menší jednotkou je jeden milimetr (1 mm)