2

K hoření a k dýchání nejen člověka, ale i všech živočichů a rostlin, je potřebný kyslík.

Při hoření a při dýchání se uvolňuje oxid uhličitý

Největší část objemu vzduchu tvoří plyn, který hoření nepodporuje – dusík.

Menší část vzduchu tvoří kyslík a oxidu uhličitého je ve vzduchu nepatrné množství.

Ve vzduchu bývá obsaženo také různé množství vodních par. Vodní páry se do vzduchu dostávají při vypařování vody.