3

Vzduch má jako každá látka určitou hmotnost a určitou teplotu podle podmínek v okolním prostředí. Vzduch se ohřívá od teplého povrchu a jeho teplota se snižuje ve vzdálenosti od něho.  Hmotnost ohřátého vzduchu je menší, než studeného vuduchu.

Vzduch ohřátý od povrchu země proudí nahoru, postupně se ochlazuje a klesá opět dolů. Tak v přírodě vzniká vítr.

Vzduch proudí různou rychlostí a jeho pohyb se stále velmi složitě mění.