1

Všude kolem nás je vzduch.  Je to látka, kterou nevidíme, ale cítíme její pohyb a   můžeme zjišťovat  její vlastnosti.

 

Vzduch je bezbarvý plyn.  Nemá stálý tvar, ani objem – je v celém prostoru kolem nás.  Můžeme ho pouze do nějakého obalu uzavřít – např. do skleničky, do nafukovacího míče, do pneumatiky. Do obalů obvykle vpravujeme  neboli natlačujeme více vzduchu, než je kolem nás.  Když obal otevřeme, vzduch uniká.

Říkáme, že vzduch je v různých obalech pod tlakem.

 

Vzduch tvoří různé části – různé plyny. Jeden z nich – kyslík - podporuje hoření, ostatní nikoliv.

Lidé už před mnoha lety zjistili, které  další plyny jsou součástí vzduchu a  v jakém jsou poměru.