1

Klikni na srážky, které jsou běžné v létě.

úkol bude doplněn


10