1

Co se stane v přírodě s vodní párou, když teplota prostředí klesne?

Z vodní páry za nízké teploty vzniká
Co můžeš usoudit, když je ráno hodně rosy na trávě?

10