3

U nás je v každé krajině nějaká voda. Stojatá voda bývá v různých vodních nádržích, jako jsou rybníky, jezera i studánky. Tekoucí voda ve vodních tocích, například v potocích, říčkách a řekách.

Množství vody je i u nás v různých krajinách odlišné. Někde prší často a vydatně, jinde jen zřídka.