1

Voda je v přírodě v neustálém oběhu.

Oběh vody v přírodě způsobuje sluneční záření, které ohřívá zemský povrch. Při vyšší teplotě prostředí se voda rychleji vypařuje a mění se ve plyn - vodní páru. Čím je tepleji, tím se voda vypařuje rychleji.

Voda se vypařuje z celého povrchu Země – z kapalné vody, z těl rostlin i ostatních organismů i z pevného sněhu a ledu.

Vodní pára stoupá vzhůru a vytváří mraky, které se pohybují v různé výšce nad zemským povrchem.

Ochlazením se vodní pára v mracích sráží a vznikají vodní srážky – nejčastěji déšť.

Po dešti  kapalná voda stéká po zemském povrchu a část se jí hromadí v jezerech, rybnících , v řekách a nejvíce v mořích a oceánech. Část vody se vsakuje do půdy, kde se hromadí jako podzemní voda. Odtud se jí část dostává do těl rostlin a živočichů.