4

Voda v přírodě na povrchu (dešťová, v potocích, v rybníku) a voda podzemní (ve studních, ve studánkách) se liší množstvím a druhy rozpuštěných látek.  Podle toho se liší i její vlastnosti.

Voda je v přírodě v různých podobách a v různém množství.

Nejvíce vody je v mořích a oceánech.

Moře