1

Z mraků se někdy tvoří vodní srážky. Uveď příklady různých vodních srážek.

Vodní srážky jsou

10