1

Ze zkušeností i z pokusů vyplývá, že ve vodě se dobře rozpouští cukr, sůl a mnoho dalších látek.

Voda je dobré rozpouštědlo – to je velmi důležitá vlastnost vody. Kapalná voda tak přenáší různé látky v tělech všech organismů.

Je nezbytnou součástí i našeho těla.

Jen některé látky se ve vodě nerozpouštějí (např. písek ).

A některé látky (např. olej) se sice ve vodě nerozpouštějí, ale mohou se v ní jemně rozptýlit.

10