132

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme

 • zdroj střídavého signálu - např. RC generátor BK 124, 10 Hz, »10 V
 • polovodičovou diodu KY 791
 • rezistor se známým odporem, např. 1,3 kW
 • senzor pro měření napětí
 • Pokuste se prozkoumat usměrňovací vlastnosti diody tak, že ji připojíte na zdroj střídavého napětí.

 

Schéma experimentu

 

Jak budete postupovat

 • Sestavte obvod podle schématu.
 • Sepněte spínač a zaznamenejte změny napětí s časem.
 • Zapojte diodu v opačném směru.
 • Opět zaznamenejte časové změny napětí.

 

Zpracování naměřených dat

 • Porovnejte obě získané závislosti.
 • Z naměřených hodnot vypočítejte frekvenci, periodu a amplitudu signálu.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami

 • Proč se obě získané závislosti od sebe liší?
 • Dioda se má chovat tak, že po připojení na sinusový střídavý zdroj propustí pouze jednu půl-vlnu signálu, jejíž trvání je přesně půl periody. Věděli byste vysvětlit, proč má propuštěna půlvlna kratší trvání než T/2?
 • Konzultujte své odpovědi s učitelem.

 

Náměty na další aktivity

 • Na zdroj střídavého napětí připojte LED diodu. Pomalu zvyšujte frekvenci napětí od 10 Hz vzhůru a pozorujte, kdy dioda přestane blikat. Proč od určité frekvence blikání diody nevidíme?