51

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

 • tyčový magnet
 • cívku s 6 000 a s 12 000 závity
 • senzor pro měření napětí
 • kousek molitanu, nebo jinou měkkou podložku

 

Schéma experimentu:

Jak budete postupovat:

 • Cívku s 6 000 závity připojte na voltmetr podle schématu.
 • Spusťte měření a indukujte napětí:
 • pohybováním magnetu vůči cívce,
 • pohybováním cívky vůči magnetu.
 • Postupně zasouvejte magnet do dutiny cívky a vysouvejte ho ven, měňte polohu magnetu před dutinou cívky, měňte polohu cívky vůči magnetu a podobně.
 • Měření opakujte s cívkou s 12 000 závity.

 

Zpracování naměřených dat:

 • Sestrojte graf závislosti indukovaného napětí na čase při jednotlivých pokusech.
 • Popište, jak se získané grafy navzájem liší. Například indukované napětí bylo kladné nebo záporné, amplituda napětí byla menší (větší) když se magnet nebo cívka pohybovali rychle (pomalu).

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 • Pokuste se shrnout, na čem závisí amplituda indukovaného napětí.
 • Závisí orientace indukovaného napětí (např. na tom, kterým pólem je tyčový magnet orientovaný vůči cívce?
 • Závisí amplituda indukovaného napětí od počtu závitů cívky?

 

Náměty na další aktivity:

 • Pokuste se realizovat experiment s cívkami, které mají rozdílný počet závitů. Porovnejte navzájem hodnoty indukovaného napětí.