73

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

 • fotorezistor (1)
 • stabilizovaný zdroj stejnosměrného napětí 5 V (2)
 • bodový zdroj světla (3)
 • ochranný rezistor (4) - zvolíme podle parametrů fotorezistory
 • senzor pro měření napětí (5)
 • senzor pro měření osvětlení (6)
 • spínač (7)

 

Schéma experimentu:

Jak budete postupovat:

 • Sestavte obvod podle schématu. Bodový zdroj světla umístěte asi jeden metr od fotorezistory a světelného senzoru.
 • Nastavte dobu měření na 10 sekund.
 • Sepněte spínač, spusťte měření závislosti napětí a osvětlení od času a pomalu přibližujte zdroj světla k fotorezistoru.
 • Měření ukončete.

 

Zpracování naměřených dat:

 • Sestrojte graf závislosti napětí na fotorezistory od osvětlení.
 • Pomocí Ohmova zákona vypočítejte odpor fotorezistory na začátku a na konci experimentu. Obě hodnoty porovnejte.

 

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 • Kdy byl odpor fotorezistory nejvyšší, na začátku, nebo na konci experimentu?
 • Víte vysvětlit, proč je při tomto měření třeba použít stabilizovaný zdroj napětí a ne obyčejnou 4,5 V plochou baterii?
 • Konzultujte své odpovědi s učitelem.

 

Náměty na další aktivity:

 • Namísto ochranného rezistoru zapojte do obvodu malou žárovku. Jak se mění intenzita světla žárovky, pokud při měření zdroj světla přibližujeme, případně vzdalujeme od fotorezistory?
 • Popřemýšlejte, zda by fotorezistor nemohl použít k měření osvětlení. Jakým způsobem byste ho okalibrovali?