65

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

 • frekvenční generátor
 • reproduktor s vodiči
 • zvukový senzor
 • jiné zdroje zvuku: syntezátor, melodická pohlednice, ...

 

Schéma experimentu:

Jak budete postupovat:

 • Sestavte pomůcky podle schématu.
 • Na frekvenčním generátoru nastavte určitou frekvenci zvuku a spusťte měření.

 

Zpracování naměřených dat:

 • Získali jste graf závislosti akustického tlaku (transformovaného na elektrické napětí) na čase. Graf obsahuje periodickou křivku.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 • Zvuk je podélné mechanické vlnění. Vysvětlete, proč graf zaznamenaného zvuku se podobá zobrazení příčného vlnění.

 

Náměty na další aktivity:

 • Nastavte na frekvenčním generátoru frekvence tónů hudební stupnice (do c1 264 Hz, re d1 297 Hz, mi e1 330 Hz, fa f1 352 Hz, sol g1 396 Hz, la a1 440 Hz, si h1 495 Hz, do c2 528 Hz) a porovnejte zvukové spektrum s tóny zahranými na hudebních nástrojích.
 • Zaznamenejte zvuk generovaný různými elektrickými zdroji. Čím se liší stejně vnímáné tóny vytvořené různými zdroji?
 • Zvuková karta v počítači může být výborný zdroj zvuku. Z internetu si stáhněte software na její ovládání a vyzkoušejte si.
 • Zjistěte, jak je konstruován reproduktor v současnosti.

 

Úkoly:

 • Zjistěte jak pracuje zvukový senzor.
 • Jaký je rozdíl mezi mikrofonem a reproduktorem?