142

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme

 • ladička
 • zvukový senzor
 • jiné zdroje zvuku: plechový pásek, polychord, zvonek, hudební nástroje (např. kytara, buben, trubka, ...), siréna, dřevěná píšťala, ...

 

Schéma experimentu:

 

 

Jak budete postupova:

 • Sestavte pomůcky podle schématu.
 • V řídícím programu měřicího systému nastavte velmi rychlé měření s dostatečným počtem měřených hodnot (např. 2 000 údajů při periodě měření 0,5 ms)
 • Kladívkem klepněte na rameno ladičky a spusťte měření. Měření je velmi rychlé.
 • Předchozí kroky opakujte při měření zvuku z jiných zdrojů.

 

Zpracování naměřených dat:

 • Získali jste graf závislosti akustického tlaku (transformovaného na elektrické napětí) od času. Graf obsahuje periodickou křivku (pro ladičku je to graf tvaru funkce sinus).
 • Analyzujte křivku - zjistěte frekvenci zvuku. Použijte Fourierova analýzu na prozkoumání spektra zaznamenaného zvukového vlnění a vysvětlete výsledky analýzy.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 • Jaký je rozdíl mezi zvukovým vlněním hřmotu a hudebního tónu?
 • Určete frekvence zvuku pro každý zdroj. Proč obsahují některé zvuky více frekvencí?
 • Jaké vlastnosti kmitajících objektů musíte změnit, aby se změnila frekvence získaného zvuku?

 

Náměty na další aktivity:

 • Zaznamenejte zvukové vlnění různých šumů.
 • Na rameno ladičky namontujte malé závaží. Prozkoumejte vztah mezi polohou závaží a frekvencí zvuku ladičky.