146

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

 • dvě misky s vodou a půdou (1)
 • stolní lampu se 100 - 150 W žárovkou nebo sluneční světlo (2)
 • dva teplotní senzory (3)
 • světelný senzor (4)

 

Schéma experimentu:

 

 

Jak budete postupovat:

 • Misky naplňte stejným objemem vody a půdy (přibližně 0,5 dm3). Je důležité, aby počáteční teplota v obou miskách byla stejná, proto nechte zeminu i vodu odstát v miskách několik hodin před experimentem.
 • Do misek umístěte tepelné senzory tak, jak je naznačeno na obrázku.
 • Nad misky s vodou a se zeminou umístěte zdroj tepelného záření, například 100 - 150 W žárovku, případně je postavte na přímé sluneční světlo. Je důležité, aby obě misky byly od zdroje světla stejně vzdálené.
 • Zaznamenávejte minimálně 20 minut časové změny teplot v obou miskách a také osvětlení v prostoru umístění vzorků.
 • Uspořádání experimentu v přírodě je podobné. Jeden teploměr umístěte do vody, jejíž teplotu chcete měřit, druhý do půdy, ne však hlouběji než na 5 až 10 cm.

 

Zpracování naměřených dat:

 • Porovnejte získané teplotní křivky.
 • Z grafu nebo z tabulky určete maximální teplotu vody i půdy, jakož i amplitudy teploty.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 • Z naměřených údajů určete, která látka se zahřála více: půda nebo voda?
 • Věděli byste určit, která látka - voda nebo půda se zahřívala rychleji, a která začala dříve ochlazovat?
 • Prodiskutujte vaše závěry s učitelem.

 

Náměty na další aktivity:

 • Jelikož jste použili stejné objemy vody a půdy, pokuste se porovnat jejich měrné tepelné kapacity. Která látka má větší měrnou tepelnou kapacitu?