41

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

 • senzor na měření vzdálenosti (1)
 • stojan (2)
 • mechanický oscilátor (3)

Jak budete postupovat:

 • Na stojan připevněte mechanický oscilátor vytvořený z pružiny a závaží. Pod připevněn oscilátor umístěte senzor pro měření vzdálenosti podle zobrazeného schématu. Vychylte oscilátor z rovnovážné polohy a spusťte měření. Výsledkem experimentu bude graf závislosti okamžité výchylky na čase.
 • V rámci experimentu můžete vyměňovat závaží (použít závaží s menší, resp. Větší hmotností) a porovnávat získané grafy. Výhodou bude, pokud budete zaznamenávat závislosti pro jednotlivé oscilátory do jednoho souboru. V takovém případě je ale třeba, abyste si pečlivě zaznamenali, která křivka přísluší danému oscilátoru (poznamenejte si hmotnosti použitých závaží).

 

Zpracování naměřených dat:

 • Na stojan připevněte mechanický oscilátor vytvořený z pružiny a závaží. Pod připevněn oscilátor umístěte senzor pro měření vzdálenosti podle zobrazeného schématu. Vychylte oscilátor z rovnovážné polohy a spusťte měření. Výsledkem experimentu bude graf závislosti okamžité výchylky od času.
 • V rámci experimentu můžete vyměňovat závaží (použít závaží s menší, resp. Větší hmotností) a porovnávat získané grafy. Výhodou bude, pokud budete zaznamenávat závislosti pro jednotlivé oscilátory do jednoho souboru. V takovém případě je ale třeba, abyste si pečlivě zaznamenali, která křivka přísluší danému oscilátoru (poznamenejte si hmotnosti použitých závaží).

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 • Vysvětlete, co je to perioda kmitavého pohybu.
 • Vysvětlete, co je to frekvence kmitavého pohybu. Jaký je vztah mezi periodou a frekvencí?
 • Změní se perioda oscilátoru, když změním jeho závaží na závaží s větší hmotností? Vysvětlete své stanovisko.
 • Jaký je vztah mezi periodou kmitavého pohybu a hmotností tělesa?

 

Náměty na další aktivity:

Určete dobu kmitu a frekvenci:

 • jehly šicího stroje, která udělá 20 stehů za sekundu,
 • srdce, které provede 73 tepů za minutu.