98

Jak budete postupovat:

 • Obalte stejné zkumavky různými izolačními látkami (= kožešinou, hliníkovou fólií, papírem apod).
 • Do každé zkumavky opatrně nalijte horkou vodu a vložte do ní teplotní sondu.
 • Zkontrolujte, zda je teplota vody v každé zkumavce stejná. Pokud ano, začněte zaznamenávat změny teploty ve zkumavkách. Po několika (např. deseti) minutách měření ukončete.

 

Zpracování naměřených dat:

 • Porovnejte získané křivky ochlazování.
 • Z každého grafu odečtěte výslednou teplotu vody ve zkumavce.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 • Jak se během měření měnila teplota vody v jednotlivých zkumavkách?
 • Jsou výsledné teploty stejné nebo se liší?
 • Která z použitých látek je nejlepším izolátorem?

 

Náměty na další aktivity:

 • Co myslíte, funguje kožešina jako tepelný izolant, i když je mokrá? Navrhněte a proveďte experiment, kterým si potvrdíte svou odpověď.
 • Zkuste najít nejlepší materiál, který zabrání tepelným ztrátám teplého čaje, pizzy nebo v jiných situacích v domácnosti.

 

Otázky a úkoly:

 • Která zvířata jsou dobře připravena na život ve studeném podnebí? Jak vypadá jejich kůže
 • Co by nás chránilo před chladem více: jedna hrubá bunda nebo dvě tenká trička?