144

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

 • teplotní senzor 2x
 • elektrický vařič
 • dvě stejné kádinky, voda, glycerol

Schéma experimentu:

Jak budete postupovat:

 • Naplňte dvě stejné kádinky dvěma rozdílnými kapalinami (například vodou a glycerolem) téže hmotnosti a teploty.
 • Ohřívejte obě kádinky na elektrickém vařiči.
 • Zaznamenávejte teplotní změny v kádince. Obě kapaliny musíte přitom míchat. Pracujte opatrně.
 • Když se jedna z kapalin blíží k bodu varu, ukončete zaznamenávání teplot a rychle vytáhněte teplotní sondy z kádinek.

 

Zpracování naměřených dat:

 • Získané grafy by měly mít přibližně lineární průběh. Jak můžeme interpretovat fakt, že grafy jsou lineární?
 • Porovnejte teplotní změny ohřívaných kapalin.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 • Která ze zkoumaných kapalin má větší tepelnou kapacitu?

 

Otázky a úkoly:

 • Někteří plavci dávají přednost koupání v přírodě večer před koupáním přes den. Říkají totiž, že voda je večer teplejší než během dne. Je toto tvrzení pravdivé?
 • Dokážete vysvětlit, proč se drobní živočichové musí více chránit před ztrátami tepla v porovnání s velkými živočichy?

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

 • teplotní senzor 2x
 • elektrický vařič
 • dvě stejné kádinky, voda, glycerol

Schéma experimentu:

Jak budete postupovat:

 • Naplňte dvě stejné kádinky dvěma rozdílnými kapalinami (například vodou a glycerolem) téže hmotnosti a teploty.
 • Ohřívejte obě kádinky na elektrickém vařiči.
 • Zaznamenávejte teplotní změny v kádince. Obě kapaliny musíte přitom míchat. Pracujte opatrně.
 • Když se jedna z kapalin blíží k bodu varu, ukončete zaznamenávání teplot a rychle vytáhněte teplotní sondy z kádinek.

 

Zpracování naměřených dat:

 • Získané grafy by měly mít přibližně lineární průběh. Jak můžeme interpretovat fakt, že grafy jsou lineární?
 • Porovnejte teplotní změny ohřívaných kapalin.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

 • Která ze zkoumaných kapalin má větší tepelnou kapacitu?

 

Otázky a úkoly:

 • Někteří plavci dávají přednost koupání v přírodě večer před koupáním přes den. Říkají totiž, že voda je večer teplejší než během dne. Je toto tvrzení pravdivé?
 • Dokážete vysvětlit, proč se drobní živočichové musí více chránit před ztrátami tepla v porovnání s velkými živočichy?