140

Metodický list = žák

 

Co k experimentu potřebujeme:

termistor (1)

ochranný rezistor (2) - zvolíme podle parametrů termistoru

stabilizovaný zdroj stejnosměrného napětí 5 V (3)

senzor pro měření napětí (4)

teplotní senzor (5)

spínač (6)

vařič s nádobkou a destilovanou vodou o teplotě asi 20 ° C (7)

 

Schéma experimentu:

 

Jak budete postupovat:

Sestavte obvod podle schématu.

Do nádobky s destilovanou vodou ponořte termistor a teplotní senzor.

Nastavte dobu měření na 10 minut.

Sepněte spínač, spusťte měření závislosti napětí termistoru a teploty od času a začněte zahřívat nádobku s vodou.

Pokud destilovaná voda začne vřít dříve než uplyne deset minut, měření ukončete.

 

Zpracování naměřených dat:

Sestrojte graf závislosti napětí na termistoru na teplotě.

Pomocí Ohmova zákona vypočítejte odpor termistoru na začátku a na konci experimentu. Obě hodnoty porovnejte.

 

Popřemýšlejte nad zadanými otázkami:

Kdy byl odpor termistoru nejvyšší, na začátku, nebo na konci experimentu?

Proč je při měření třeba použít destilovanou vodu?

Víte vysvětlit, proč byl při tomto měření použit stabilizovaný zdroj napětí a ne obyčejná 4,5 V plochá baterie?

Konzultujte své odpovědi s učitelem.

 

Náměty na další aktivity:

Namísto ochranného rezistoru zapojte do obvodu malou žárovku. Jak se mění intenzita světla žárovky, když se teplota vodní lázně zvyšuje?

Popřemýšlejte, jakým způsobem byste okalibrovali termistor, aby se dal použít k měření teploty.

 

Úkoly: