3

Zadání úlohy

  1. Seznamte se s experimentem „Elektromagnetická indukce“- rotující cívka v homogenním magnetickém poli.
  2. Proveďte měření indukovaného elektromotorického napětí v závislosti na frekvenci rotující cívky. Údaje si uložte. Změřte pro 10 různých hodnot úhlové frekvence ω.
  3. Ověřte platnost Faradayova zákona pomocí vztah a určete, jak závisí amplituda indukovaného elektromotorického napětí na úhlové frekvenci ω závitu. Znázorněte graficky závislost amplitudy indukovaného elektromotorického napětí na úhlové frekvenci ω závitu.
11