1

Složení vzduchu

Lidé zjistili, že:

- vzduch není jedna látka,

- vzduch se skládá z několika plynů.

Složení vzduchu (kruhový graf)

Prohlédni si graf znázorňující složení suchého čistého vzduchu

a přečti z něj odpovědi na následující otázky:

Které plyny tvoří vzduch?
Kterého plynu je ve vzduchu nejvíce?
Porovnej množství kyslíku a oxidu uhličitého. Kterého z nich je mnohem více?

10