1

Proveď jednoduchý pokus

Do jedné nádoby nalej vodu a přidej do ní trochu písku.

Do druhé nádoby nalej rovněž vodu a přidej lžičku cukru.

Rozpustí se písek ve vodě (ANO/NE)?
Rozpustí se cukr ve vodě (ANO/NE)?

10