L
1

Voda je vzácná kapalina, bez které nemůžeme žít.

Zbytečně plýtvat vodou je velmi nesprávné jednání. Vody na Zemi není neomezené množství a potřebujeme jí stále více.

Vodou se máme naučit šetřit. Neznamená to, že bychom neměli udržovat čistotu, ale můžeme se chovat tak, že vody spotřebujeme méně: nenecháváme vodu zbytečně téct, používáme šetrná zařízení pro spotřebu vody atd.

Za pitnou vodu je také třeba platit, a tak pokud vodou plýtváme, plýtváme i penězi, které bychom mohli využít daleko lépe. 

2

Do vody se při jejim používání dostávají různé nečistoty a škodlivé látky, které poškozují život ve vodě a jsou nebezpečné i pro zdraví lidí.

Použitá voda z domácností i z dalších budov se většinou odvádí potrubím – tzv. kanalizací  - do  čistírny odpadních vod.  Podobně se ve městech odvádí do čistírny odpadních vod i znečištěná voda z ulic.

Také v  továrnách se voda znečišťuje mnoha nebezpečnými látkami, takže továrny musí mít svoje zařízení pro čištění odpadní vody. Podobně se musí velmi znečištěná voda shromažďovat a čistit i v zemědělství. Nečistoty se do vody dostávají také z ovzduší, takže se povrchová voda nikdy nesmí přímo používat jako pitná voda.

3

V krajině máme vždy tolik vody, kolik do ní dodají vodní srážky. Velmi škodlivé je rychlé odvádění vody z krajiny – například napřimováním vodních toků. 

4

Náhlé velké vodní srážky způsobují často záplavy a povodně, které ohrožují a ničí životy lidí i všechno, co  potřeují k životu.

Naopak sucho obvykle znamená ohrožení prostředí požáry  a nedostatek vody  způsobuje  také nedostatek potravin – a  špatně ovlivňuje  dopravu, průmysl i celý život lidí.

5

V některých částech světa je málo vody a lidé i ostatní živočichové trpí nedostatkem vody.

V těch místech  lidé musí  pro vodu  chodit  velmi daleko. Často a snadno  se tam šíří různé nebezpečné nemoce  a  život ohožuje  nedostatek potravin a velký hlad.

Při cestách do míst, kde není dostatek pitné vody  je důležité být velmi opatrný a pít vodu pouze z uzavřených nádob, protože hrozí nebezpečí nemocí.