5

V některých částech světa je málo vody a lidé i ostatní živočichové trpí nedostatkem vody.

V těch místech  lidé musí  pro vodu  chodit  velmi daleko. Často a snadno  se tam šíří různé nebezpečné nemoce  a  život ohožuje  nedostatek potravin a velký hlad.

Při cestách do míst, kde není dostatek pitné vody  je důležité být velmi opatrný a pít vodu pouze z uzavřených nádob, protože hrozí nebezpečí nemocí.