1

Porovnej velikost moří a oceánů a souše

 

Porovnej velikost moří a oceánů a souše na globusu,

 Nakresli na papír kruh, znázorňující celkový povrch Země, kruh rozděl přibližně na 3 stejné dílky (podobně jako se dělí koláč).

Vybarvi část znázorňující plochu souše (1/3) a porovnej s plochou moří a oceánů.

Uveď dva příklady vody na souši:
Mořská voda obsahuje mnohem rozpuštěných látek,
než voda

10