1

Co je kolem nás?

Rozděl obrázky na lidské výtvory a přírodniny.

Strom
Tráva
Přírodniny

10