1

Co je kolem nás?

Rozděl obrázky na lidské výtvory a přírodniny.

Tráva
Strom
Přírodniny

10